Onze plannen

Wil jij ook over eigen schone energie beschikken, in de buurt, samen met de buurt? 

Er is restwarmte beschikbaar in onze buurt…

Wij ontdekten dat we in onze buurt over onze eigen energiebron kunnen beschikken. Zodat we minder kwetsbaar zijn voor Poetin-gas, Groningse aardbevingen of een falend CO2-beleid! Daarmee hoeven we het milieu minder te belasten. Bij datacenters in het Sciencepark komt warmte vrij bij het koel houden van de computers. Ook komt bij onze eigen Jaap Eden IJsbaan warmte vrij bij het koelen van de ijsbaan. In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat er zeker 5000 huizen van verwarming en warm water kunnen worden voorzien in de buurt Middenmeer*! De temperatuur van de warmte die vrijkomt is te laag om nu al direct te gebruiken om onze woningen te verwarmen. Daarvoor is een warmtepomp nodig die de beschikbare warmte opwaardeert naar een hogere temperatuur om onze huizen te verwarmen.

...en buurtbewoners onderzoeken de mogelijkheden…

Buurtgenoten uit de Middenmeer* onderzoeken hoe we dit haalbaar kunnen maken. We werken samen met professionals van Alliander, het netwerkbedrijf dat in Amsterdam verantwoordelijk is voor alle kabels en leidingen. Alliander wil bijdragen aan een overgang naar schone energie en samen met bewoners de mogelijkheid voor een lokaal warmte-netwerk onderzoeken. Datacenter Equinix en de  Jaap Edenbaan werken constructief mee. Zij willen de vrijgekomen warmte uit hun installaties gratis ter beschikking stellen voor ons buurtwarmte net.

… om daar via een coöperatief model gebruik van te maken.

Wij willen mogelijk maken dat buurtbewoners mede-eigenaar van het warmte-netwerk worden. We hebben daarvoor de buurtcoöperatie MeerEnergie opgericht. In deze coöperatie kunnen buurtbewoners op verschillende manieren kunnen deelnemen: leden die investeren en later rendement kunnen verwachten en leden die alleen deelnemen om warmte af te nemen. De buurtcoöperatie kan daarnaast als startpunt dienen voor verdere duurzaamheidsinitiatieven, zoals energiebesparing en zonne-energie in de buurt.

Wil je meer weten of meedoen?

Laat het ons weten! We willen graag uitvinden hoe we de buurt goed kunnen informeren en mobiliseren. We willen graag een indruk krijgen hoeveel mensen mee zouden willen doen. Klik hier om je aan te melden of stuur een mailtje naar info@meerenergie.amsterdam.

Vraag ons, mail ons!

Met optimistische groet!
Jullie buren:

Ardine Nicolaï – actief bewoner met ervaring in lokaal bestuur
Siward Zomer – professioneel bestuurder van duurzame energie-coöperaties
Job van der Grinten – docent energie-innovatie op Hogeschool van Amsterdam
Toon Abcouwer – docent informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam

*Hieronder zie je de buurt die we verstaan onder Middenmeer: Middenmeer

Spread The Warmth