Nieuwsbrief – oktober 2017

ALTERNATIEVEN
We zijn gaan zoeken naar alternatieven in de buurt voor ons warmtenetwerk en richtten onze aandacht op Science Park. Hoewel de installatie van de IJsbaan inmiddels is gerenoveerd en weer zeker jaren vooruit kan zetten we op dit moment ons overleg over mogelijkheden op Science Park  door. De IJsbaan blijft echter zeker tot de mogelijkheden behoren.

DATA-CENTERS SCIENCE PARK
We zagen om de hoek, in het Sciencepark, twee grote torens verrijzen die niets anders herbergen dan verdiepingen vol met rijen computers, die stuk voor stuk warmte afgeven. Twee enorme warmtebronnen dus, die voor ons interessant zouden kunnen zijn. We hebben contact gelegd met een datacenter en het installatiebedrijf dat het datacenter en alle technische installaties gebouwd heeft. Er bleek veel enthousiasme te zijn voor ons plan: de datacentra moeten immers hun warmte ergens kwijt en wij willen het graag gebruiken. Er blijken vele megawatts warmte beschikbaar. Warmte die op dit moment nog grotendeels aan de buitenlucht wordt afgevoerd. Met de hoeveelheid beschikbare warmte zou een groot deel van de woningen in de watergraafsmeer verwarmd kunnen worden. Tot zover het goede nieuws.

ONTWERP & (ON-)MOGELIJKHEDEN
Er is duidelijk wel genoeg warmte beschikbaar, maar het is helaas niet gemakkelijk om deze warmte in de juiste vorm op de juiste plek te krijgen.
Tussen maart en augustus 2017 zijn er meerdere werksessie ’s en vergaderingen geweest met alle betrokken partijen (MeerEnergie, Alliander DGO, datacenter & de bouwer van de installaties) om de haalbaarheid van meerdere scenario’s te bepalen. Uit de eerste analyse blijkt dat er veel grote investeringen nodig zijn voor de uitkoppeling van de warmte en het leidingnet naar en in de buurt. Het lijkt er nu op dat de plannen niet zonder hoge investeringen haalbaar zijn, en het is de vraag welke financiële bronnen daarvoor te vinden zijn (overheid, subsidies, andere investeerders).

VOLGENDE STAPPEN
De volgende stap die wij willen zetten is het uitwerken van het haalbaarheidsplan om daarmee zoveel mogelijk zicht te krijgen op de verschillende kostenposten en de variabelen die er misschien zijn om de hoogte van die posten te beïnvloeden.
Verder zoeken we aansluiting bij Amsterdams initiatieven zoals de City Deal en ‘naar een gasloze stad’.

TOEKOMST
Wij zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden te vinden moeten zijn om deze bron van restwarmte voor de verwarming van onze buurt in te zetten. Als het met zo’n kolossale bron zo dichtbij niet lukt, dan is het de vraag hoe voor een wijk als de onze, met relatief oude woningen, een alternatief is te vinden om op afzienbare tijd van het aardgas af te komen. Dat is immers het doel volgens alle beleidsvoornemens en volgens de akkoorden van Parijs.

Geplaatst in nieuwsbrief | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief – oktober 2017

Nieuwsbrief – september 2017

NIEUWS OVER  MeerEnergie
5 september 2017

NIEUWS EUROPESE SUBSIDIE
We willen u graag op de hoogte brengen van de activiteiten waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. We zijn indertijd gestart met het plan om de restwarmte die door de ijsmachine van de Jaap Edenbaan wordt afgevoerd te gebruiken voor het verwarmen van de huizen in de buurt. Begin 2016 hebben we daartoe een plan opgesteld, in samenwerking met uiteraard de IJsbaan zelf, de gemeente, de Hogeschool van Amsterdam en Alliander. Samen hebben we een Europese subsidie aangevraagd om onderzoek naar de mogelijkheden uit te voeren. Na een lange aanvraag procedure kregen wij in september 2016 het bericht dat de subsidie niet werd toegekend.  We hebben daarna in overleg met alle projectpartners besloten dat we wel doorgaan met het project maar de activiteiten in meerdere, kleinere, stappen uit te voeren in plaats van tegelijk.

TECHNISCH PLAN JAAP EDENIJSBAAN
De eerste activiteit was het detailleren van het technisch plan voor de uitkoppeling en transport van de warmte bij de IJsbaan naar de woningen. Dit werd eind oktober 2016 doorkruist door een plotseling defect aan de koelmachine van de Jaap Edenbaan. Er werd een tijdelijk koelinstallatie gehuurd die in ieder geval één winterseizoen zou blijven staan. Hoe het verder zou gaan met de bestaande koelinstallatie was onduidelijk. Voor ons project was dat een domper, het was niet zinvol om met deze onzekerheid een technisch plan nader uit te werken.

 

Geplaatst in nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Artikel in Dwars – december 2016

Geplaatst in media | Een reactie plaatsen

Informatiebijeenkomst VvE’s – 12 mei 2016

Op 12 mei 2016 was een informatiebijeenkomst voor bewoners van enkele woonblokken aan de Avogadrostraat, Ohmstraat, Berthelotstraat en Edisonstraat.

klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst

Geplaatst in bijeenkomst | Een reactie plaatsen

Woningschouw – 20 april 2016

Op 20 april hebben we een woningschouw georganiseerd om indrukken te krijgen van de woningindeling, type en lay-out van de verwarmingsinstallatie van een aantal oudere woningen in de buurt van het Voltaplein. Als voorbereiding op deze schouwing is met zeven enthousiaste bewoners afgestemd welke wensen en eisen er zijn met betrekking tot de inpassing van de warmtelevering in hun woningen. Er is een verslag gemaakt van deze bijeenkomst met een gedetailleerde beschrijving van de 4 bezochte woningen. Op verzoek kan dit verslag opgestuurd worden.

Geplaatst in bijeenkomst | Een reactie plaatsen

Filmpje – december 2015

Er wordt onder andere restwarmte geleverd door de koelmachines van de nabijgelegen Jaap Eden IJsbaan. Bij het maken van het ijs komt warmte vrij die die op dit moment slechts voor een klein deel nuttig gebruikt kan worden. Met enkele technische aanpassingen kan deze warmte geschikt gemaakt worden om 400-500 bestaande woningen in de buurt te voorzien van verwarming en warm water.

Geplaatst in media | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief – oktober 2015

BUURTWARMTE ROND DE JAAPEDEN-IJSBAAN

Beste buren!

Op vrijdag 30 oktober 2015 hebben we de coöperatie ‘MeerEnergie’ opgericht. We zijn nu een rechtspersoon en kunnen zo makkelijker samenwerking aangaan met andere partijen. Dit is een belangrijke stap naar ons doel om de restwarmte van de Jaap Edenbaan naar onze woningen te brengen.

Voordat er een schop in de grond gaat om het warmtesysteem aan te leggen moet er heel veel worden uitgezocht om er zeker van te zijn welke techniek geschikt en haalbaar is, hoe juridische en financiële constructies er uit moeten zijn, en hoeveel en welke bewoners willen deelnemen.

Hiervoor is veel geld en professionele inzet nodig en daar ligt onze eerste uitdaging. We zijn op zoek naar subsidiemogelijkheden en naar samenwerking met professionele partijen. We zijn in gesprek met de Jaap Edenbaan, met Alliander, met de gemeente Amsterdam en de HvA. Deze partijen zijn alle bereid om mee te werken en inzet te leveren. We gaan gezamenlijk op zoek naar middelen om ons duurzame warmte-netwerk mogelijk te maken, en daarmee het eerste warmte-netwerk in bestaande bouw van Nederland tot stand te brengen!

We houden u graag op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

ook namens de mede-bestuurders van de coöperatie:

Toon Abcouwer
Job van der Grinten
Siward Zomer

Ardine Nicolaï

Geplaatst in media | Een reactie plaatsen

Parool – 30 oktober 2015

IMG_0880

Geplaatst in media | Een reactie plaatsen

Foto’s informatiedag – 19 september 2015

Foto’s van de Info dag

P1020428  P1020430  P1020433

Geplaatst in bijeenkomst | Een reactie plaatsen